ตรวจสอบการนัดออนไลด์
โรงพยาบาลเกาะคา ลำปาง
ระบุรหัสบัตรประชาชน
กลับหน้าหลัก
ลำดับ ชื่อ - สกุล CID เบอร์โทรศัพท์ นัดมา วันที่นัด เวลา ยกเลิกนัด
1 1 ม.ค. 2513
นัดช่วงบ่าย