นัดล่วงหน้าห้อง ทันตกรรม
โรงพยาบาลเกาะคา ลำปาง
วันนัด 16 เม.ย. 2564
!ขออภัยคะ นัดบ่ายเต็มแล้วคะ
**** กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที ****