โปรดระบุวันที่ตรวจสอบ              

ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่   -


รายชื่อผู้ป่วยที่ไม่มีผล DX ของโรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 0 คน
HN
VN
วันที่รับบริการ
สถานะ
ที่ห้องตรวจแพทย์
(ตรวจแล้ว)
จุดสุดท้าย
(กลับบ้าน)
ชื่อ - สกุล
pdx
CC
หน่วยงาน
ชื่อผู้ส่ง/เจอผู้ป่วย สุดท้าย