ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่  15 ก.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563


จำนวนสิทธิย่อย UC ของโรงพยาบาลเกาะคา มีทั้งหมด 0 สิทธิ
จำนวน
รวม(บาท)
รวม
(เงินสด)
รวม
(ลูกหนี้)
ค่าห้อง
(เงินสด)
ค่าห้อง
(ลูกหนี้)
ค่ายา
(เงินสด)
ค่ายา
(ลูกหนี้)
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
(เงินสด)
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
(ลูกหนี้)
บริการโลหิต
(เงินสด)
บริการโลหิต
(ลูกหนี้)
ค่าชันสูตร
(เงินสด)
ค่าชันสูตร
(ลูกหนี้)
ค่าเอ็กซ์เรย์
(เงินสด)
ค่าเอ็กซ์เรย์
(ลูกหนี้)
ค่าวัสดุการแพทย์
(เงินสด)
ค่าวัสดุการแพทย์
(ลูกหนี้)
ค่าผ่าตัด
(เงินสด)
ค่าผ่าตัด
(ลูกหนี้)
ค่าบริการทางการแพทย์+หัตถการ
(เงินสด)
ค่าบริการทางการแพทย์+หัตถการ
(ลูกหนี้)
ค่าบำบัด
(เงินสด)
ค่าบำบัด
(ลูกหนี้)
ค่าฝังเข็ม
(เงินสด)
ค่าฝังเข็ม
(ลูกหนี้)
ค่าอื่น ๆ
(เงินสด)
ค่าอื่น ๆ
(ลูกหนี้)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00