ผลการค้นหาข้อมูล ตั้งแต่วันที่  13 ส.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563


รายชื่อผู้ป่วยที่ไม่มีผล DX ของ มีทั้งหมด 0 คน
HN
VN
วันที่รับบริการ
ชื่อ - สกุล
สถานะ
pdx
CC
หน่วยงาน
จุดสุดท้าย
จำนวนเงิน